Кеңею. Деформация арқасында пайда болған көлемнің салыстырмалы ұлғаюы кеңею деп аталады. Гидростатикалық қысым үшін кеңею теріс болады. қабырғалы бірлік куб деформациядан кейін бізге белгілі x’,y’,z’ қабырғалы параллелипипед(3(в) сурет) мынадай көлемге ие:

                                                   (8)

(1)-ден алатынымыз:

            (9)

(9) теңдеуді алған кезде біз деформация компоненттерінің туындыларын ескермедік. Сол себепті, кеңею үшін біздің алатынымыз:

                                     (10)

Кернеу компоненттері.

Қатты денедегі бірлік бетке әсер ететін кушті кернеу деп атайды. Кернеудің тоғыз компоненті бар: Xx,Xy,Xz,Yx,Yy,Yz, Zx,Zy,Zz. Үлкен әріп күш әсері бағытталған координат осін, ал индекстер, күш түсірген жазықтыққа нормаль орналасқан координат осін көрсетеді. 4 суретте Хх кернеулік компонентасы нормалі х осі бойымен бағытталған жазықтықтағы площадкаға х осі бағытымен келтірілген күш болып табылады. Xy кернеулік компонентасы нормалі у осі бойымен бағытталған жазықтықтағы площадкаға у осі бағытымен келтірілген күш болып табылады. Тәуелсіз кернеу компоненттер саны тоғыздан алтыға кішірейгенін көрсету қиын емес.

4 сурет.

 

5 суреттегі элементар кубқа әсер ететін күштерді қарастырайық. Шарт бойынша бұрыштық үдеу жоқ болғандықтан, толық момент нольге тең болу керек; демек:

                           (11)

Сонымен, тәуелсіз кернеу компоненттері ретінде тек Xx, Xy, Yy, Yz, Zx, Zz  қалады.

5 сурет.

 

Кернеу компоненттері куштің аудан бірлігіне немесе энергияның көлем бірлігіне шамаға ие. Деформация компоненттері ұзындықтар қатынастарынан тең, сондықтан олар өлшемсіз.

 

%d такие блоггеры, как:
Перейти к верхней панели