Материалдық нүкте- (немесе жай ғана бөлшек)- деп қарасытрылып отырған мәселе жағдайында мөлшерлерін ескермеуге болатын денені айтады.

(Қойшыбаев Н.Механика  4 бет )

 

Материалдық нүкте- деп өлшемдері ескерілмейтін, ал массасы бір нүктеге жинақталған деп есептелінетін денені айтады. Бір дененің өзін беріліп отырған шарттарға байланысты бірде материалдық нүкте деп қарастырса, ал енді материалдық нүкте деп қарастыруға болмайды. Мысалы, Жер Күнді айналып жүргенде, біз күнге қарағанжа Жерді материалдық нүкте деп айта аламыз. Ал біз жер бетінде тұрып, Жерді материалдық нүкте деп айта алмаймыз.

(Б.С. Арызханов.  Физика 6 бет)

 

Материалдық нүкте- қарастырып отырған есептің  шартына байланысты өлшемдерін ескермеуге болатын дене. М: Күнді айналған кезде Жерді материалдық нүкте деп есептеуге болады, өйткені траекторияның радиусы Жердің радиусынан өте үлкен

Материалдық нүктелер жүйесі- механикалық жиынтығын материалдық нүктелер жүйесі деп атауға болады, егер әр бір денені материалдық нүкте деп қарастыруға болса.

Материалдық нүктелер жүйесін механикалық жүйе деп атаймыз, егер әрбір нүктенің қозғалысы басқа қалған нүктелерге тәуелді болса.

(Қ.Қ.Қайырбаев Теориялық физику курсы  4 бет)

 

Материальной точкой мы будем называть тело, размеры которого пренебрежимо малы по сравнению с масштабами движения.

Понятие материальной точки есть  научная абстракция . Вводя это понятие, мы абстрагируемся(отвлекаемся) от всех несущественных для данного движения свойств тела, как например его размеров,строения, изменений внутреннего состояния, не говоря уже о менее существенных его характеристиках.

(Зисман Г.А. Тодес О.М. Курс Общей физики І-курс)

 

Материальной точкой называется тело, формой и размерами которыми можно пренебречь в данной задачи. Последняя оговорка весьма существенна: при рассмотрении одного движения тело можно считать материальной точкой, тогда как при рассмотрении другого движения того же самого тела, это может оказаться недопустимым.

Похожие записи

Механика

Энергия мен массаның өзара байланыс заңы

Қозғалыстағы дененiң энергиясының болатындығы белгiлi. Дене массасының оның жылдамдығынан тәуелдiлiгi масса мен энергияның арасында қандай да бiр байланыстың бар екенiне нұсқайды. Бұл байланысты алғаш рет салыстырмалылық теориясын пайдалана отырып, А.Эйнштейн тағайындаған. Ол өрнек мынадай: (5.9)   Бұл Подробнее…

Механика

Массаның жылдамдықтан тәуелдiлiгi

Егер денеге ұзақ уақыт тұрақты күш әсер ететiн болса, онда классикалық физикадағы Ньютон заңдарына сәйкес оның жылдамдығы шексiз өсуi тиiс. Ал релятивистiк физика тұрғысынан қарағанда жарық жылдамдығы мүмкiн болатын ең үлкен, шектiк жылдамдық. Кез-келген массасы Подробнее…

Механика

Жылдамдықты қосудың релятивистiк заңы

Әдетте арнайы салыстырмалы теория түсiндiретiн құбылыстарды релятивистiк құбылыстар (relativus – латынша салыстырмалы дегендi бiлдiредi) деп атайды. Арнаулы салыстырмалы теориядағы жарықтың жылдамдығының тұрақтылығы жөнiндегi постулат жылдамдықтарды қосудың классикалық заңына түбегейлi қарама-қайшы. Сондықтан, релятивистiк физикадағы жылдамдықтарды қосудың заңы классикалық Подробнее…

%d такие блоггеры, как: