Саясаттану

«Құтадғу білік» қазақ даласындағы қай ойшылдың еңбегі болып табылады *Ж.Баласағұн

Абсолюттік және конституциялық қандай басқару түрінің түрлері болып табылады *монархия

Адам және азаматтардың құқықтарының түрлерінің бірі *барлық жауап дұрыс

Азаматтық қоғамдағы меншіктің рөлі туралы пікірлер қандай ойшылдың еңбектерінен кездестіруге болады? *Аристотель

Антидемократиялық тәртіптің түрлері*тоталитарлық және авторитарлық

Афины мемлекеттік құрылысының үшінші маңызды он бөлімнен тұратын органы *халық соты

Афины республикасындағы демократиялық жолмен сайланатын бес жүз адамнан тұратын орган қалай аталды *бесжүздік кеңесі

Б.з.б. V ғасырда пайда болған алғашқы демократиялық мемлекет *Афины республикасы

Бағалау қызметі дегеніміз не *саяси құрылысқа, институттарға, іс-әрекеттерге және оқиғаларға саяси баға береді

Билік туралы теориялардың бірі*теологиялық

Билік үшін күреске қатысып жүрген саяси партиялардың саны жағынан қандай түрлерге бөлуге болады*бірпaртиялық, екіпартиялық, көппартиялылық

Билікті заң шығарушы, атқарушы және сот билігі деп қарастырып, оған төртінші билікті нені жатқызады *ақпарат

Биліктің анықтамалары *инструменталистік

Биліктің әртүрлі мағынада қолданылуы *ата-аналар, мемлекеттік, экономикалық билік

Биліктің түрлері *атқарушы, заң шығарушы, сот билігі

Біреудің екіншілерге әмірін жүргізіп, олардың іс-әрекеті, қызметіне ықпал етуі дегеніміз не? *билік

Демократия дегеніміз *халық билігі, теңдік, құқық, әділдік, еркіндік принциптеріне негізделген мемлекеттік құрылыс

Демократия сөзі қандай мағынаны білдіреді *халық билігі

Демократияға тән белгінің бірі *заң, құқық алдындағы теңдік

Демократиялық саяси жүйедегі мемлекеттік биліктің түрлері*заң шығарушы, атқарушы және сот билігі

Демократиялық тәртіптің түрлері *президенттік және парламенттік

Демократияның белгілерінің бірі *әділеттілік, теңдік

Әр түрлі елдердегі саяси құбылыстарды салыстырып, олардың жалпы жақтарын және жеке ерекшеліктерін ажыратуға мүмкіндік беретін саясаттанудың әдістерінің бірі *салыстырмалы

Жаңа замандағы саяси ойшылдар *ЖЖ. Руссо

Қазақ даласындағы ойшылдар *барлық жауап дұрыс

Қазақ даласындағы ойшылдардың бірі*барлық жауап дұрыс

Қазіргі идеологияның түрлері *барлық жауап дұрыс

Қазіргі идеологияның түрлері *либерализм, коммунистік

Қай ғасырдан бастап саясаттану бөлек академиялық пән ретінде бөлініп шықты *20 ғасырдың басында

Қайта өрлеу дәуірінің өкілінің бірі*Н.Макиавелли

Құқықтық мемлекеттің белгілерінің бірі *заңның үстемдік етуі

Құрылым нысанының түрлері *унитарлық, федеративтік, конфедерациялық

Легитимдік деген сөз қандай мағынаны білдіреді*заңдылық, шындық

Легитимділік қандай мағынаны білдіреді *заңдылық, шындық

Мемлекет белгілерінің бірі *барлық жауап дұрыс

Мемлекет нысанының бір түрі *саяси режим

Мемлекет туралы теориялардың бірі *теологиялық

Мемлекетті «дұрыс және бұрыс» деп қай философ бөліп қарастырды? *Платон

Мемлекеттік құрылысты 5 түрге бөліп қарастырған ойшылдың бірі*Платон

Мемлекеттің белгілерінің түрі *егемендік

Мемлекеттің қызметтерінің түрлері *ішкі және сыртқы

Мемлекеттің пайда болу теорияларының бірі*барлық жауап дұрыс

Орта ғасырдың саяси ойшылдарының бірі *Ф.Аквинский

Өзінің атымен аталатын теорияны ұсынған австрия социологы *И.Шумпетер

Партия сөзі латын тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді *бөлу, бөлшек

Партияның мақсаты *билікті қолға алып, жүзеге асыру

Платонның еңбектері *«Саясатшы», «Заңдар»

Политология сөзі қандай мағынаны білдіреді *саясат туралы ғылым

Сайлау және сайлану құқықтары азаматтардың қандай құқықтары болып табылады *саяси

Саясат туралы, саясаттың адам және қоғам арасындағы қарым-қатынастарын реттейтін ғылым қалай аталады*саясаттану

Саясаттану дегеніміз *саясат туралы, саясаттың адам мен қоғам арасындағы қарым-қатынастары туралы ғылым

Саясаттану қандай ғылымдармен тығыз байланысты *барлық жауап дұрыс

Саясаттану пәні қандай ғылыммен тағыз байланыст *философиямен

Саясаттану пәні нені зерттейді *қоғамның саяси саласын, саяси өмірді ұйымдастыруды, басқаруды оның құрылысы мен жұмыс істеуін

Саясаттану сөзі қандай тілден аударғанда саясат туралы ғылым деген мағынаны білдіреді*грек тілінен

Саясаттануға жақын ғылымдардың бірі *барлық жауап дұрыс

Саясаттанудың ғылыми терминдері *саяси билік және саясат

Саясаттанудың ғылыми терминдері *саяси партия және саяси мәдениет

Саясаттанудың әдістерінің бірі *барлық жауап дұрыс

Саясаттанудың қызметтері *бағалау

Саясаттанудың қызметтері *танымдық

Саясатты адамгершілікке толық бағындыру *саясат пен адамгершіліктің арақатынасы туралы пікір

Саясаттың субъектілерінің бірі *барлық жауап дұрыс

Саясаттың субъектісі *барлық жауап дұрыс

Саяси жүйенің бір түрі *саяси тәртіп

Саяси жүйенің құрылымы *барлық жауап дұрыс

Саяси жүйенің құрылымының бірі *барлық жауап дұрыс

Саяси идеологияның түрлері *барлық жауап дұрыс

Саяси идеологиясына қарай саяси партиялардың түрлері *коммунистік және фашистік

Саяси институттарға не жатады *барлық жауап дұрыс

Саяси қазыналар мен саяси құндылықтар саяси мәдениеттің несі болып табылады *саяси мәдениеттің құрылымы

Саяси қозғалыстардың пайда болуының себептері *экономикалық және әлеуметтік қайшылықтар

Саяси құбылыстарды мерзімі жағынан заманына қарай, бұрынғы, қазіргі және болашақтың байланысын ақындайтын әдіс *тарихи

Саяси мәдениеттің құрылымының бірі *саяси қазыналар мен құндылықтар

Саяси мәдениеттің қызметтері *барлық жауап дұрыс

Саяси мәдениеттің қызметтері *тәрбиелік

Саяси мәдениеттің қызметтерінің бірі *барлық жауап дұрыс

Саяси мәдениеттің түрлерінің бірі *азаматтық

Саяси партияның саны жағынан жіктелуі *көппартиялылық, екіпартиялылық, бірпартиялылық

Саяси рәміздер ненің құрылымын құрайды *саяси мәдениеттің

Саяси рәміздер саяси мәдениеттің несі болып табылады *саяси мәдениеттің құрылымы

Саяси сана дегеніміз *өмірдегі саяси қатынастарды бейнелейтін, оларды түсіріп, сезінетін, түсініктер, көзқарастар жиынтығы

Саяси сананың деңгейлері *теориялық саяси сана, саяси психология

Саяси сананың құрамдас бөлігі *саяси идеология

Социал-демократия идеологиясының басты қағидалары *адам құқықтары, сөз, баспасөз бостандығы

Тарихқа белгілі алғашқы партиялар қайда пайда болған *Ежелгі Грецияда

Цицеронның еңбектері *«мемлекет туралы», «Заңдар туралы»

Шарттық теорияның өкілдерінің айтуы бойынша *мемлекет адамдардың келісімі нәтижесінде пайда болады


0 комментариев

%d такие блоггеры, как: