Серпімді энергияның тығыздығы.  Жалпы түрде 36 тең((12) және (13) теңдеулері)  болатын Sij жәнеCij тұрақтыларының санын кішірейтуге болады. Серпімді энергияның U тығыздығы Гук заңының жақындатуында деформациялардың квадраттық функциясы болып табылады (созылған серіппе энергиясының теңдеуін есіңің түсіріңіз). Осылай, U үшін келесі теңдеуді жазуға болады:

                                      (14)

Мұндағы 1-ден 6-ға дейін индекстері осылай анықталады:

               (15)

Төменде көретініміздей ((17) формула), коэффициенттері бұрын енгізілген С коэффециенттерімен((13) формуланы қара) жай байланысқан.

Кернеу компоненттерін потенциалдық энергиясының анықтауынан шығатын сәйкес келетін деформация компонентінен серпімді туындыларынан тауып алуға болады. Қарама қарсы қыры қозғалыссыз болатын бірлік кубының бір қырына Ххкернеуін қарастырайық. Сонда

                  (16)

 

Деформация мен кернеуді байланыстыратын (16)  қатынасына тек комбинациялары кіреді. Осыдан шығатыны, серпімді қатаңдықтың тұрақтылары индекстердің орын ауыстыруына симметриялы:

                                (17)

Қорытындыда 36 серпімді қатаңдықтың тұрақтыларынан 21-i ғана қалады.

Похожие записи

Қатты дене физикасы

Қатты дене физикасы- сұрақтар мен жауаптар

  υk Жартылай өткізгіште неге тең болады?  Электрондар жылдамдығынан қосындысына бұл байланыс фонондар үшін қандай өрнек?Квазиимпульс квази серпімді күшінің әсерінен бір өлшемді қозғалыс жасайтын бөлшекті қалай айтады?Гармониялық осциллятор -?  Иондық -?Атомдық -?Металдық -?Молекулалық D-?Байланыс энергиясы Подробнее…

Қатты дене физикасы

Серпімділіктің көлемдік модулі және сығылу.

Серпімділіктің көлемдік модулі және сығылу.Біртекті кеңеюді қарастырайық. Осы деформация үшін кубты кристалл үшін энергия тығыздығы((18) өрнек):                 (27) В Серпімділіктің көлемдік модулін келесі қатынас арқылы анықтауға болады:                    Подробнее…

Қатты дене физикасы

Кубты кристаллдардың серпімді қаттылықтың тұрақтылары.

Серпімді қатаңдықтың тәуелсіз тұрақтыларының саны әрі қарай кішірейе береді, егер де кристалл белгілі бір симметрия элементіне ие болса. Кубты кристаллдар үшін тек үш тәуелсіз тұрақтыларының қалатынын көрсетейік. Кубты кристаллдың серпімді энергияның тығыздығы келесі түрде болады: Подробнее…

%d такие блоггеры, как: