Сатып алу

барлық сұрақтар бойынша  +7 7478091626 телефон нөміріне қоңырау шалыңыз

немесе sanatezedu@gmail.com поштаға хат жазыңыз.

Немесе онлайн түрде ақшаны салыңыз да, поштаңызға диплом жіберіледі.

Кіріспе

 

Аударма  –  ол адам қызметтің күрделі және көпқырлы көрінісі. Тым әншейін ” бір тілден екінші тілге” туралы аудармада айтады, бірақ, арада ақиқаттықта, ара үдеріс аударманың емес жай бір тілдің ауыстырушылығы сыртпен болып келеді. Аудармада түрлі дақыл, бөлек-бөлек тұлғалар,  бөлек-бөлек ой қоймалары, бөлек-бөлек әдебиеттер, бөлек-бөлек замандар, дамудың бөлек-бөлек деңгейлері, бөлек-бөлек жөн-жоралғылар және қондырғылар кездеседі. Аудармамен  этнографтар, психологиялар, тарихшылар, әдебиетшілер қызықтайды және аудармалы қызметтің бөлек-бөлек жақтары байқаудың нысанының шегінде лайықты екенін біледі.

Акронимдер және аббрвиатуралар грамматикалық өзгешеліктің сау қатарын кездестіреді. Арада ғылыми және техникалық әдебиетте айрықша жерді емес, сонша тағайынды тілді айқындап қолданылатын мәтіндер қарызға алатын, және  біреудің кәсіби тобының өкілдеріне мен тағайынды экстралингвистика білімдерді айтады. Акронимдар мен аббревиатураларға қатысты көптеген зерттеулер мән берілгенімен, аудармашылар үшін лексикалық қысқа


Баға беріңіз
0
В среднем
  Загружается, пожалуйста подождите yasr-loader

© Сатып алу

барлық сұрақтар бойынша  +7 77 8980 52 92 телефон нөміріне қоңырау шалыңыз

немесе sanatezedu@gmail.com поштаға хат жазыңыз.


  • Акроним. Акронимдардың сөз құраушы модельдері

 

Акроним –  бірнеше сөзінің алғы әріптерінен қысқарылып қосылған сөз. Біреулер оларды аббревиатуралар деп атайды. Ең таратып жіберетін жаядай пайдаланатын бұқаралық ақпараттың ақы-пұлдарымен акронимдар, толығымен мүмкіндігінше ассимиляцияланған тілмен толығымен дербес сөздермен құралған. Ең жай мысал – СПИД (AIDS), иемден- иммунодефицитa (Acquired Immune Deficiency Syndrome) синдром. Осы термин 80-шы жылдарда ағылшын тіліне кірді, сәл бедерсіз AID (Artificial Insemination Donor by – жасанды тұқымдандыр доноры ). СПИД тез толық құқылық сөзбен атанды, тым атауының сол ауру шақырылатын – HiV (Human Immunodeficiency Virus), сияқты үш әріптен құралған болатын.

Акронимдар – сол сырттың сөзінің алғы әріптерінен деген қыртыстылып қосылған сөз. Өзінің “акроним” деген сөзі осы ғасырдың 40-шы жылдарында……………..

 

 

1.2 Ағылшын тіліндегі акронимдарды аударудың маңыздылығы

 

Акронимдардың негізгі маңыздылығы – сол сөздің және жазба мәтіннің үнемділігі. Ауыздан шығу кезінде аббревиатура уақытқа үндемдейтін шамалы, ал жазу кезінде үнем тағы астам әсерлі қысқасы лайықты ұғымның бес ретінде. Алайда мынадай үнемнің артықшылықтары ғана дейін ана кездердің, әлі де жақсы аббревиатуралар әңгімелесуші және оның аудармашысінің түсінікті[3].

Көбіне ауызекі аудармашынің, ал кезінде жазба үшін де, аббревиатураның игерушілігі сөзде немесе мәтінде өзімен тағайынды күрделіні ұсынады. Тіпті туу кезінде білуі тиянақты сұрақтар және жиінің жаратылу қысқартулар қолданысында. Мәселен, ECAC – European Civil Aviation Conference – еуро конференция азаматтың авиациясының (ЕКГА) сұрақтарына. Сол сияқты қысқартулар ауызекі аударма кезінде аударуы – сияқты сөздік

 

CMLE – conditional maximum likelihood estimate – условная оценка наибольшего правдоподобия  – дұрыстықтын бағалануы;

CMOS  – Complementary Metal Oxide System – Комплементарная метал окисел полупроводник КМОП структура – СМОС өткізгіш құрылымының толықтыратын металдың жартылай оксиді;

CMR – common-mode rejection – подавление синфазного сигнала – синфаз сигналаның берілуі;

CMS – cryptocyanine mode selector  – селектор типов колебаний на основе криптационального красителя – Селектор режимдері негізінде бояғыш криптациональдығы;

CNS – central neutral system – центральная нервная система – ортанғы жүйке жүйесі;

CO – crystal oscillator – генератор с кварцевой стабилизацией частоты – кварцты жиілік генераторы;

CO RAD – color radar – радиолокатор с цветовой индикацией – жарықты индикация радиолокаторы;

Co. 1. Company – компания – мекеме;

COD – cash on delivery – наложенный платёж – белгленген төлем;

COGO – Coordinate geometry – язык для решения некоторых классов геометрических задач  – белгіленген сыныптарға арналған геометрикалық есептер шығару тілі;

Coho – coherent oscillator – генератор когерентных задач – когерентті есептерді шешу генераторы;

COLIDAR – coherent light detecting and ranging- система оптической локации – оптикалық локация жүйесі;

ComSat – communication satellite – связной спутник – байланыс спутнигі;

COSATI – Committee on Scientific and Technical Information – Комитет по вопросам научно – технической информации – Ғылыми комитеті – техникалық ақпарат;

CP – circularly polarized –  поляризованный по кругу – щенбер бойынша зарядталған;

CP – control plane- управляющая пленка криотрона – криотрон бетімен қолдану,

%d такие блоггеры, как:
Перейти к верхней панели