Әлеуметтік жұмыстың мұраттары мен моральдық құндылықтары

  Әлеуметтік жұмыскер іс-әрекетінін негізгі категориялары: адалдық, мейірімділік, борыш, қайырымдылық, жауапкершілік, т.б. Әлеуметтік жұмыс кәсіп ретінде. Қайырымдылық туралы түсінік. Әлеуметтік жұмыскердін кәсіби кодексі. Әлеуметтік жұмыскерлерге қойылатын моральдық талаптар. Әлеуметтік жұмыскердің адамгершілік мәдениетін қалыптастыру құралдары мен жолдары.   Жалпы адамзаттық құндылықтар мен құндылықты бағыт-бағдарлар Әлеуметтік жұмыскер мəдениетінің негізі оның жалпы адамзаттық Читать дальше…

Әлеуметтік қызметкердің профессиограммасына қойылатын талаптар

  Заманауи қоғамның адамгершілік қатынастар жүйесінде кәсіби моральдың атқаратын рөлі мен алатын орны. Әртүрлі кәсіптерде қойылатын талаптардың мазмұны мен ерекшеліктері. Кәсіби моральдың түрлері. Заманауи әлеуметтік жұмыскердін кәсіби этикасы. Әлеуметтік жұмыскердін кәсіби этикасының негізгі ұғымдары және принциптері.   Әлеуметтік қызметтер – ізгілік пен теңдік қағидаларына, адам өмірінің түрлі салаларындағы білімге, әлеуметтік Читать дальше…

Әлеуметтік жұмысты қалыптастыру кезендердің дамуы

  Жоғары құндылықтар туралы мораль теориялары. Сократ пен Платон этикасының құндылықтары. Аристотель этикасының құндылықтар жүйесі. Эпикур этикасының құндылықтары. Утилитаризм құндылықтары. Кант этикасындағы құндылықтар.   Адамгершілік тәрбиенің күретамыры — мораль, этика, өнеге. Осы қасиеттерді баланың жас кезінен бастап санасына құя беру керек. Бірақ мораль, этика, өнеге заман өзгерісіне ұшырап отырады. Сондықтан Читать дальше…

Әлеуметтік жұмысты қалыптастыру кезендердің дамуы

  Әлеуметтік көмекті қажет ететін әлеуметтік топтарға қолдау жасаудын тарихи дамуы. Әлеуметтік жұмыста дінтаратушылардын рөлі. Қамқорлық талап ететін адамдарға қатынастың моральдық нормалардың ислам және христиан дінінде тарауы.   Әлеуметтік жұмыс, қоғамдық құрылыс ретінде қалыптаса отырып, қоғамдық институт болып табылады және адамдардың қызмет сферасы біртіндеп жан- жақты ғылыми зерттеудің, объктісіне айналды, Читать дальше…

Әлеуметтік жұмыстың ізгілік негіздері

  Әлеуметтік жұмыстың ізгілік мазмұны. Адамгершілік нормалар моральдың құрылымды негізі ретінде. Моральдық нормалар, принциптер, мұраттар, критерийлар туралы жалпы тұсінік. Әлеуметтік жұмыстағы әділдік, жауапкершілік, мейірімділіктін орны. Әлеуметтік жұмысты моралдық реттеу негіздері. Әлеуметтік жұмыстың моральдық ережелері. Әлеуметтік жұмыстың принциптері мен нормаларының тарихи даму тенденциялары.   Ізгілік (латынша Нumanitas — адам табиғаты) — Читать дальше…

Әлеуметтік жұмыстың этикасына кіріспе

Әлеуметтік жұмыстың этикасы. Кәсіби жұмыстың моральдық адамгершілік негіздері. Әлеуметтік көмекті талап ететін әлеуметтік топтар. Әлеуметтік жұмыстағы мамандардын мінез-құлығы. Әлеуметтік жұмыс этикасының негізгі мақсаттары мен міндеттері. Әлеуметтік жұмыстың қалыптасуындағы моральдың алатын орны. Әлеуметтік жұмыстың этикасы философиялық білім ретінде.   «Әлеуметтік жұмыстың кәсіби-этикалық негіздері» курсы әлеуметтік жұмыстың кәсіби этиканың ғылыми негізі, оның Читать дальше…

Заманауи қоғамдағы практикалық әлеуметтік жұмыс

Практикалық әлеуметтік жұмыс туралы ұғым. Әлеуметтік жұмыстың мақсаты мен міндеттері. Әлеуметтік жұмыскерлердің кәсіби іс-әрекеттерінің мақсаты. Әлеуметтік жұмыстың мамандықтары. Кәсіби іс-әрекетте әлеуметтік жұмыскерлердің әрекеттесуы.   Әлеуметтік–бағдарланған нарықтық экономика жағдайларында өндіріс тиімділігі мен халықты әлеуметтік қорғалуы мәселелері қызмет саласын шаруашылықтандыру механизмін жетілдіруін талап етеді. Сонымен экономикалық өсімнің субьективті факторы – адамның, адам Читать дальше…