Қатты дене физикасы

Қатты дене физикасы- сұрақтар мен жауаптар

  υk Жартылай өткізгіште неге тең болады?  Электрондар жылдамдығынан қосындысына бұл байланыс фонондар үшін қандай өрнек?Квазиимпульс квази серпімді күшінің әсерінен бір өлшемді қозғалыс жасайтын бөлшекті қалай айтады?Гармониялық осциллятор -?  Иондық -?Атомдық -?Металдық -?Молекулалық D-?Байланыс энергиясы Подробнее…

Қатты дене физикасы

Серпімділіктің көлемдік модулі және сығылу.

Серпімділіктің көлемдік модулі және сығылу.Біртекті кеңеюді қарастырайық. Осы деформация үшін кубты кристалл үшін энергия тығыздығы((18) өрнек):                 (27) В Серпімділіктің көлемдік модулін келесі қатынас арқылы анықтауға болады:                    Подробнее…

Қатты дене физикасы

Кубты кристаллдардың серпімді қаттылықтың тұрақтылары.

Серпімді қатаңдықтың тәуелсіз тұрақтыларының саны әрі қарай кішірейе береді, егер де кристалл белгілі бір симметрия элементіне ие болса. Кубты кристаллдар үшін тек үш тәуелсіз тұрақтыларының қалатынын көрсетейік. Кубты кристаллдың серпімді энергияның тығыздығы келесі түрде болады: Подробнее…

Қатты дене физикасы

Серпімді энергияның тығыздығы.

Серпімді энергияның тығыздығы.  Жалпы түрде 36 тең((12) және (13) теңдеулері)  болатын Sij жәнеCij тұрақтыларының санын кішірейтуге болады. Серпімді энергияның U тығыздығы Гук заңының жақындатуында деформациялардың квадраттық функциясы болып табылады (созылған серіппе энергиясының теңдеуін есіңің түсіріңіз). Подробнее…

Қатты дене физикасы

Серпімді берілудің және серпімді қатаңдық тұрақтылары

Серпімді берілудің және серпімді қатаңдық тұрақтылары Гук заңы бойынша, деформациялар аз болса, онда олар кернеулерге пропорционал болады, яғни, деформация компоненттері кернеу компоненттерінің сызықты функциялары болады:                 (12) Басқа жағынан, кернеу компоненттері деформация компоненттерінің сызықты функциялары болып Подробнее…

Қатты дене физикасы

Кеңею. Кернеу компоненттері

Кеңею. Деформация арқасында пайда болған көлемнің салыстырмалы ұлғаюы кеңею деп аталады. Гидростатикалық қысым үшін кеңею теріс болады. қабырғалы бірлік куб деформациядан кейін бізге белгілі x’,y’,z’ қабырғалы параллелипипед(3(в) сурет) мынадай көлемге ие:                                                    (8) (1)-ден алатынымыз:             (9) Подробнее…

Қатты дене физикасы

Серпімді деформациялардың анализі(талдауы).

Деформацияның тензорларын  арқылы белгілейік. Осы компоненттердңғ анықтамаларын төменде береміз. Біз шексіз кіші деформацияларды қарастырамыз және адиабатикалық және изотермиялық деформацияларды ( әрине де, тұрақты температурада және тұрақты энтропияда өлшенген) бірдей белгілейміз. Адиабатикалық және изотермиялық серпімді тұрақтылардың Подробнее…

Қатты дене физикасы

Кристаллдардың серпімді қасиеттері.

Осы тарауда біз кристаллдардың серпімді қасиеттерін қарастырамыз. дискретті бөлшектерден- атомдардан тұратынына назар аудармай кристаллды біртекті шексіз орта деп санаймыз. Осы жақындату континуалды деп аталады,және көбіне жағдайларда 10-6  см ұзындықтан асатын және жиіліктері 1011 немесе 1012 Подробнее…

Қатты дене физикасы

ФИЗИКАДАН ОҚУШЫЛАРДЫҢ АЛАТЫН БІЛІМДЕРІН, ІСКЕРЛІКТЕРІН, ДАҒДЫЛАРЫН ТЕКСЕРУ ЖӘНЕ ҰЙЫМДАСТЫРУ

  Мақсаты: Физикадан оқушылардың білім дағдыларын тексерудің ауызша және жазбаша тексеру формаларына тоқталып, оқушының жазбаша жұмыстарының түрлерін және қалай бағалауға болатынын тест, физикалық диктант алу және эксперименттік іскерліктерін тексеретін бақылау жұмыстарымен таныстару.   Жоспары:   1. Подробнее…

Қатты дене физикасы

Транзисторлар

Жоғарыда айтылған  р-n  ауысудың қасиетін, жартылай өткізгіштік триод немесе транзистор деп аталынатын, электрлік тербелістерді күшейткіштер жасау үшін пайдалануға болады. Транзисторда кристалдың екі  р – аймағы жіңішке  n – аймағымен бөлінеді (26-сур.). Мұндай транзисторды  р-n-р  деп Подробнее…

Қатты дене физикасы

Жартылай өткізгіштік диод

Егер  р-n  ауысуы бар кристалға сыртқы кернеу түсірсе не болатынын қарастырайық. 23 – суретте  а) кернеу жоқ кездегі  АБ  ауысу аймағы бар осындай кристалл бейнеленген. Бұл жағдайда, АБ ауысу аймағындағы өріс жасаған,  n – аймақтағы Подробнее…

Қатты дене физикасы

р – n ауысуының қасиеттері

Екі бөліктен тұратын жартылай өткізгіштің кристалын алайық:  оның біреуі  р-типті  қоспалы және екіншісі  n-типті  қоспалы болсын. Бұл екеуінің шекарасы  р-n  ауысуы деп аталынады. Айталық, жартылай өткізгіштің бұл екі бөлігі енді ғана түйістірілсін (шын мәнінде бұл Подробнее…

Қатты дене физикасы

Қоспалы жартылай өткізгіштердің өткізгіштігі

Егер балқытылған таза германийге немесе кремнийге Менделеев кестесіндегі үшінші топтың элементтерінің атомдарының (Іn, Al, Ga, B  және басқалар) аздаған мөлшерде қосса, мысалы  Іn,  онда қатайғаннан кейін   Іn  атомдары кристалдық тордың кейбір түйіндерінен орын алып, кристалдық Подробнее…

Қатты дене физикасы

ЖАРТЫЛАЙ ӨТКІЗГІШТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

Жартылай өткізгіштерде Менделеев кестесінің орта тұсындағы он екі химиялық элементтер жатады. Олар:  бор (В),  көміртегі  (С), кремний  (Si), германий (Ge), қалайы (Sn), фосфор (Р), мышьяк (As), сурьма (Sb), күкірт (S), селен (Se), телмур (Те), йод Подробнее…

Қатты дене физикасы

Жартылай өткізгіштердің меншікті кедергілерінің температураға тәуелділігі

Өзінің меншікті кедергісі  ρ  бойынша жартылай өткізгіштер металдармен ( ρ = 10-7 – 10-8 Ом.м) және диэлектриктердің (ρ > 1∙ 108 Ом.м)  аралығын ала жатады. Меншікті кедергі бағанасында, кейбір металдардың, жартылай өткізгіштердің және диэлектриктердің алатын Подробнее…


Жаңа білім беру порталы. Мұғалімдер мен студенттер, оқушылар үшін әр түрлі материалдар. Тегін және кез келген уақытта.

Статистика
Яндекс.Метрика

Социальные сети
Блогқа жазылу

Өзіңіздің электронды адресіңізді жазыңыз

Присоединиться к еще 121 подписчику


Перейти к верхней панели