Физика 8 сынып / 8 класс

Ток күші және электр кернеуіне есептерді шығару. №4 Зертханалық жұмыс. Электр тізбегін жинау және оның әртүрлі бөліктеріндегі ток күші мен кернеуді өлшеу;

Сабақ тақырыбы Ток күші және электр кернеуіне есептерді шығару. №4 Зертханалық жұмыс. Электр тізбегін жинау және оның әртүрлі бөліктеріндегі ток күші мен кернеуді өлшеу; Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) 8.4.3.4 ток күшінің формуласын есептер шығаруда қолдану 8.4.3.6  электр тізбегіндегі ток күші мен кернеуді өлшеу, нәтижелерін құралдардың Читать дальше…

Физика 8 сынып / 8 класс

Электр кернеуі

Сабақ тақырыбы Электр кернеуі Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) кернеудің физикалық мағынасын ашу және  формуласын есептер шығаруда қолдану; Сабақ мақсаттары Оқушылар кернеу мағынасымен танысу; Кернеудің формуласын есептерді шығару кезінде қолдану; Кернеудің физикалық мағынасымен танысу, Қарапайым тізбектегі кернеуді анықтау; Жетістік критерийлері Кернеудің физикалық мағынасын түсінеді; Кернеудің формуласын Читать дальше…

Физика 8 сынып / 8 класс

Әлемде және Қазақстанда электр энергиясын өндірудің мысалдары. Қарапайым электрондық операциялар.

Сабақ тақырыбы Әлемде және Қазақстанда электр энергиясын өндірудің мысалдары. Қарапайым электрондық операциялар. Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) әлемде және Қазақстанда электр энергиясын өндірудің мысалдарын келтіру ; электр сұлбаларын графикалық бейнелеуде электр тізбектерінің шартты белгілерін қолдану  және олардың маңызын түсіндіру Электр тогының пайда болуы және  бар болуының  Читать дальше…

Физика 8 сынып / 8 класс

Решение задач по разделу “Электродинамика”

Тема урока Решение задач по разделу “Электродинамика”   Цели обучения, которые достигаются на данном  уроке (ссылка на учебную программу) объяснять закон сохранения электрического заряда; применять закон Кулона при решении задач; объяснять физический смысл понятия электрическое поле и определять его силовую характеристику Цели урока Использование всех формул в разделе поля и Читать дальше…

Физика 8 сынып / 8 класс

Электродинамика тарауы бойынша есептерді шығару

Сабақ тақырыбы Электродинамика тарауы бойынша есептерді шығару Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) электр өрісін күш сызықтары арқылы графиктік кескіндеу; электр өрісі және оның күштік сипаттамасы ұғымдарының физикалық мағынасын түсіндіру; Сабақ мақсаттары Электр өрісін күш сызықтары арқылы кескіндеу Кулон заңының тұжырымдамасын біледі Екі зарядталған денелердің арасындағы күштің Читать дальше…

Физика 8 сынып / 8 класс

Урок повторение: Электростатика

Тема урока Урок-повторение Цели обучения, которые достигаются на данном  уроке (ссылка на учебную программу) объяснять закон сохранения электрического заряда; применять закон Кулона при решении задач; характеризовать основные свойства и графически изображать магнитное поле посредством силовых линий; графически изображать электрическое поле посредством силовых линий; Цели урока Повторить пройденный материал; Подкорректировать  области Читать дальше…

Физика 8 сынып / 8 класс

Электростатика. Қайталау сабағы

Қайталау сабағы   Сабақ тақырыбы Қайталау сабағы Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) Кулон заңы, электр өрісінің кернеулігі мен потенцалына арналған есептерді шығару Денелердің электрлену құбылысын түсіндіру; Түзу токтың және соленоидтің магнит өрісін сипаттау электромагниттік толқындар диапозонын қолдануға мысалдар келтіру және сипаттау; тербелмелі және толқындық қозғалысты сипаттау; Читать дальше…

Физика 8 сынып / 8 класс

Природные и искусственные спутники Земли. Геосинхронные и геостационарные орбиты. Географическое расположение космодрома Байконур. Региональное и международное значение космодрома Байконур

Тема урока Природные и искусственные спутники Земли. Геосинхронные и геостационарные орбиты. Географическое расположение космодрома Байконур. Региональное и международное значение космодрома Байконур Цели обучения, которые достигаются на данном  уроке (ссылка на учебную программу) объяснять принцип организации спутниковой связи; Оценивать региональное и международное значение космодрома Байконур. Цели урока Знать о искусственных и Читать дальше…

Физика 8 сынып / 8 класс

Жердің табиғи және жасанды серіктері. Геосинхронды және геостационарлы орбиталар Байқоңыр космодромның географиялық орналасуы.Байқоңыр ғарыш айлағының аймақтық және халықаралық маңызы

Сабақ тақырыбы Жердің табиғи және жасанды серіктері. Геосинхронды және геостационарлы орбиталар Байқоңыр космодромның географиялық орналасуы.Байқоңыр ғарыш айлағының аймақтық және халықаралық маңызы Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) жерсерік байланысын ұйымдастыру қағидасын түсіндіру; Байқоңыр космодромның жергілікті және халықаралық маңызын бағалау; Сабақ мақсаттары Оқушылар жердің табиғи серіктері мен жасанды Читать дальше…

Физика 8 сынып / 8 класс

Основные компоненты электромагнитного спектра Аналоговые и цифровые сигналы

Тема урока Основные компоненты электромагнитного спектра Аналоговые и цифровые сигналы Цели обучения, которые достигаются на данном  уроке (ссылка на учебную программу) приводить примеры  применения электромагнитных волн в различных диапазонах; объяснять преимущества и недостатки аналоговых и цифровых сигналов; Цели урока – приводит примеры применению электромагнитных волн разного диапазона; – выявить историю Читать дальше…

Физика 8 сынып / 8 класс

Электр өрісінің кернеулігі мен потенциалы.

Сабақ тақырыбы Электр өрісінің кернеулігі мен потенциалы. Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) электр өрісін күш сызықтары арқылы графиктік кескіндеу; электр өрісі және оның күштік сипаттамасы ұғымдарының физикалық мағынасын түсіндіру; Электр потенциалды және потенциалдар айырымын сипаттау; Сабақ мақсаттары Электр өрісін күш сызықтары арқылы кескіндеу Электр өрісінің кернеулігінің Читать дальше…

Физика 8 сынып / 8 класс

Жердің магнит өрісі. Түзу токтың және соленоидтің магнит өрісі.

Сабақ тақырыбы Жердің магнит өрісі. Түзу токтың және соленоидтің магнит өрісі.   Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) Жердің магнит өрісін сипаттау магнит өрісінің негізгі қасиеттерін сипаттау және күш сызықтары арқылы графикалық бейнелеу; • қарапайым электромагнитті жинауды және оның әрекетін білу. Түзу токтың және соленоидтің магнит өрісін Читать дальше…

Физика 8 сынып / 8 класс

Потенциал және потенциалдар айырымы Электр өрісінің кернеулігі мен потенциалдар айырымының арасындағы байланыс.

Сабақ тақырыбы Потенциал және потенциалдар айырымы Электр өрісінің кернеулігі мен потенциалдар айырымының арасындағы байланыс. Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) Электр потенциалды және потенциалдар айырымын сипаттау; Сабақ мақсаттары Электр потенциалын мағынасын түсіну Электр өрісінің кернеулігі мен потенциалы арасындағы айырмашылық пен ұқсастықтарын ажырату. Жетістік критерийлері Электр өрісінің потенциалының Читать дальше…

Физика 8 сынып / 8 класс

Электрический потенциал. Разность потенциалов.

Тема урока Электрический потенциал. Разность потенциалов. Цели обучения, которые достигаются на данном  уроке (ссылка на учебную программу) графически изображать электрическое поле посредством силовых линий; объяснять физический смысл понятия электрическое поле и определять его силовую характеристику Объяснять  физический смысл потенциала и разности потенциалов. Цели урока Знать о понятии электрические поле; Графически Читать дальше…

Физика 8 сынып / 8 класс

Закон Кулона. Решение задач на закон Кулона

Тема урока Закон Кулона. Решение задач на закон Кулона Цели обучения, которые достигаются на данном  уроке (ссылка на учебную программу) применять закон Кулона при решении задач; Цели урока применять закон Кулона при решении задач; знать что между электрическими зарядами есть сила анализировать закон Кулона и закон всемирного тяготения, находить сходства Читать дальше…

Перейти к верхней панели