Физиканы оқыту әдістемесі

…- бұл есептерде қойылған сұрақтардың жауабын есептеулерсiз алуға болмайды.*сандық; … методы ұсақ кiрлердiң жәрдемiмен серiппеге iлiнген жүктiң салмағын анықтағанда пайдаланылады.*тiкелей бағалау; … методында барлық өлшенетiн шамалар немесе осы шамалардың күллi әсер ықпалы бағаланады.*салыстырмалы; “Газдардағы электр тогы” – атты оқу оқу материалы қандай тәртіп пен оқытылады?*А – Д арасындағы тәртіп бойынша. […]

нет комментариев

"Электродинамика" бөлімін оқып-үйренудегі заттың құрылысы мен қасиеттері

«ЭЛЕКТРДИНАМИКА» БӨЛІМІН ОҚЫП-ҮЙРЕНУДЕГІ ЗАТТЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ МЕН ҚАСИЕТТЕРІ   Мақсаты: Электрондық теория негіздерін, метаддардағы электр тоғы, әртүрлі ортаның өткізгіштігін, затгың электрлік және магниттік қасиеттерін түсіндіру Жоспары: 1. Электрондық теория негізі. Металдардағы электртоғы. 2. Әр түрлі ортадағы электр тоғы. 3. Заттың электрлік және магниттік қасиеттері.   Әдебиеттер: 1. Теория и методика обучения […]

нет комментариев

Орта мектептегі физика курсындағы "электрдинамика" бөлімі

ОРТА МЕКТЕПТЕГІ ФИЗИКА КУРСЫНДАҒЫ «ЭЛЕКТРДИНАМИКА» БӨЛІМІ   Мақсаты: Электрдинамика бөлімінің құрылымы мен мазмұнына талдау жасау арқылы бөлімнің физиканы оқып-үйренудегі ерекшеліктерін көрсету. Мектепте оқытылатын электрдинамика бөліміне ғылыми-әдістемелік талдау жасау. Жоспары: 1. «Электрдинамика» бөлімінің құрылымы. 2. «Электрдинамика» бөлімінің ерекшеліктері. 3. «Электрдинамика» бөліміндегі негізгі ұғымдарға ғылыми-әдістемелік талдау жасау.   Әдебиеттер: 1. Теория и […]

нет комментариев

Термодинамика негіздерін оқыту әдістемесі

ТЕРМОДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ   Мақсаты: Термодинамика негіздерін оқыту әдістемесі: термодинамика негіздерінің құрылымы, «ішкі энергия» және «жылу мөлшері» ұғымдарына ғылыми-әдістемелік талдау жасау, термодинамиканың бірінші заңын оқыту әдістемесін беру.   Жоспары: 1. Термодинамика негіздерінің құрылымы. 2. «Ішкі энергия», «жылу мөлшері» ұғымына ғылыми-әдістемелік талдау жасау.     3. Идеал газдың ішкі энергиясы ұғымын […]

нет комментариев

Молекулалық физика бөлімін оқыту әдістемесі

МОЛЕКУЛАЛЫҚ ФИЗИКА БӨЛІМІН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ   Мақсаты: Газдарда өтетін барлық процестерді молекула-кинетикалық теория тұрғысынан түсіндіру. Идеал газ және газ заңдарын оқыту әдістемесін беру. Жоспары: Кіріспе. Молекулалық физика тарауының мазмүны. II.  Молекула-кинетикалық теория (МКТ) негіздерін оқыту әдістемесі. 1. МКТ-ның негізгі қағидалары. Молекулалардың өлшемдері. Броундық қозғалыс. 2. Идеал газ. III. Газ заңдарын […]

нет комментариев

Механикалық тербелістер мен толқындарды оқып- үйрету әдістемесі

МЕХАНИКАЛЫҚ ТЕРБЕЛІСТЕР МЕН ТОЛҚЫНДАРДЫ ОҚЫП-ҮЙРЕНУӘДІСТЕМЕСІ   Мақсаты: Тербелмелі қозғалысын сипаттайтын амплитуда, жиілік және период ұғымдарын қалыптастыру, тербелмелі қозғалыстағы энергияның сақталу заңын түсіндіру, механикалық толқыңдар және олардың әртүрлі ортада тарау құбылысы, толқын түрлері, толқын ұзындығы және толқын жылдамдығы, периоды арасындағы байланысын түсіндіру әдістемесін беру. Жоспары:    1. Еркін механикалық тербелістер.                      2. Механикалық […]

нет комментариев

Сақталу заңдарын оқыту әдістемесі

САҚТАЛУ ЗАНДАРЫН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ   Мақсаты: Физика курсы үшін өте қажетті «импульс», «жүмыс»,»энергия» үғымдары мен сақталу завдарын оқушыларға түсіндіру әдістемесін беру.   Жоспары: 1. Импульстың сақталу заңы. 2. Жұмыс және энергия ұғымдарына ғылыми әдістемелік талдау жасау. 3. Механикалық жұмыс. 4. Механикалық энергия және оның сақталу заңы.   Әдебиеттер: 1. Перышкин […]

нет комментариев

НЬЮТОН ЗАҢДАРЫН ОҚЫП-ҮЙРЕНУ ӘДІСТЕМЕСІ

    Мақсаты: Қозғалыс заңдарының тарихи ашылуы мен ғылыми әдістемелік талдау жасау арқылы оқушыларға түсіндіру әдістемесін, қозғалыс заңдары арасындағы байланыстарды ашып көрсету. Масса және куш ұғымын қалыптастыру, Ньютон заңдарын оқыту әдістемесін түсіндіру. Жоспары: 1. Қозғалыс заңдарына тарихи, ғылыми әдістемелік талдау жасау. 2. «Масса» ұғымын енгізу. 3. «Күш» ұғымын қалыптастыру. 4. […]

нет комментариев

ФИЗИКАНЫ ОҚЫТУ ТЕОРИЯСЫ МЕН ӘДІСТЕМЕСІ. ЖЕКЕ МӘСЕЛЕЛЕР. КИНЕМАТИКА ҰҒЫМДАРЬІН ОҚЫП-ҮЙРЕНУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ

  КИНЕМАТИКА ҰҒЫМДАРЬІН ОҚЫП-ҮЙРЕНУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ Мақсаты: Механика бөлімінің мазмұны мен құрылымын, қозғалыс түрлсрі және қозғалыс теңдеуі, қозғалысты сипаттайтын жылдамдық, үдеу, жол, траектория және т.б. ұғымдарын қалыптастыру әдістемесін беру. Жоспары: 1. Механика бөлімінің мазмұны және құрылымы. 2. Қозғалыс түрлері және қозғалыс теңдеуі. 3. Қозғалыстың негізгі сипаттамаларын енгізу әдістемесі. Әдебиеттер: 1. […]

нет комментариев

МЕКТЕПТЕГІ ФИЗИКА КУРСЫНДАҒЫ ФИЗИКАЛЫҚ ТЕОРИЯЛАР

Мақсаты: Мектептегі физика курсының құрылымын физикалық теориялар айналасында шоғырландырудың маңызын және физикалық теорияларды оқып-үйрену әдістемесін беру. Жоспары: 1. Мектептегі физика курсының құрылымы жәпс физикалық теория. 2. Физикалық теорияларды оқып-үйрену әдістемесі.   Әдебиеттер: 1. Теория и методика обучения физике в школе. Частные вопросы / Под ред. С.Е.Каменецкого. М.: Академия, 2000. С.8-15. […]

нет комментариев

НЕГІЗГІ МЕКТЕПТЕГІ ФИЗИКА КУРСЫ(БАЗАЛЫҚ КУРС)

  Мақсаты: Негізгі мектептегі «Физика және астрономия» бағдарламаы, физика курсының құрылымы мен мазмұнының ерекшеліктері, физиканы оқыту әдіснемесінің өзгешелігін қарастыру.   Жоспары:   Негізгі мектептің «Физика және астрономия» бағдарламасы. Базалық курсты оқытудың мақсаты Негізгі мектептің физика курсының құрылымы мен мазмұнының ерекшеліктері. Негзігі мектепте физиканы оқыту әдістемесінің өзгешелігі.   Әдебиеттер: 1.Методика преподавания […]

нет комментариев

Физикадан оқушылармен өз бетінше іcтелетін жұмыстары

ФИЗИКАДАН ОҚУШЫЛАРДЫҢ ӨЗ БЕТІНШЕ ІСТЕЛЕТІН ЖҰМЫСТАРЫ   Мақсаты: Физикадан оқушылардың өз бетінше істейтін жұмыс-тарының түрлерімен таныстырып, оларды ұйымдастыру әдістемесін беру.   Жоспары: 1. Оқушылардың өзіндік жұмыстарының түрі. 2. Физикадан оқушылардың өзіндік жұмыстарының жүйесін құрудың дидактикалық принциптері және оған жетекшілік ету. 3. Физикадан оқу әдебиетімен өзіндік жұмыс жасау. 4. Жоғары сынып […]

нет комментариев