Тараулар бойыншаРефераттар және жазбалар

Кристаллдардың серпімді қасиеттері

Диэлектриктердің жылулық қасиеттері

Жартылай өткізгішті кристаллдар.

 

Магниттік резонанс.

 

Энергетикалық зоналар.

 

 • Біраз еркін электрондар моделі.
 • Энергетикалық саңылаудың пайда болуы.
 • Периодтық потенциалды өрісіндегі электрон үшін толқындық теңдеу.
 • Блох функциялары. Кристаллдағы электрон импульсы. Келтірілген зоналардың сызбасы. Периодты зоналық схема.
 • Бриллюэн зонасының шекарасы маңындағы жуықталған шешімі.
 • Бриллюэн зонасының шекарасы. Бриллюэн зонасының маңында.
 • Зонадағы деңгейлер саны.
 • Металлдар және диэлектриктер.

Энергетикалық зоналар 2

 

 • Фермибетініңқұрылымы
 • электрондар, кемтіктержәнеашықорбиталар.
 • Кемтіктер
 • Кристаллдағыэлектронныңэффективтімассасы
 • Эффективтімассаныңфизикалықбейнелеуі
 • Нөлдік толқындық векторда кезіндегі  толқындық функциялар
 • Тордың  металлдағы байланыс энергиясына әсер етуі.
 • Псевдопотенциалдар
 • Ферми бетін зерттеудегі тәжірибелік әдістер
 • Металлдағы циклотронды резонанс.
 • Экстремалды орбиталар
 • де Хааз-ван Альфен эффекті.
 • Мысал: металл алтынның Ферми беті.
 • Қырлы орташаланған кубты құрылымды металлдағы Ферми беті

 

ФИЗИКАДАН ОҚУШЫЛАРДЫҢ АЛАТЫН БІЛІМДЕРІН, ІСКЕРЛІКТЕРІН, ДАҒДЫЛАРЫН ТЕКСЕРУ ЖӘНЕ ҰЙЫМДАСТЫРУ

Түйісу потенциалдар айырымы

Транзисторлар

Термоэлектрлік құбылыстарды пайдалану

Термоэлектрлік құбылыс

Серпімділіктің көлемдік модулі және сығылу.

Серпімді энергияның тығыздығы.

Серпімді деформациялардың анализі(талдауы).

Серпімді берілудің және серпімді қатаңдық тұрақтылары

р — n ауысуының қасиеттері

Пельтье эффектісі

Қоспалы жартылай өткізгіштердің өткізгіштігі

Қатты дененің физика элементтері .Қатты денелердің зоналық теориясы туралы түсінік

Қатты дене физикасы- сұрақтар мен жауаптар

Кубты кристаллдардың серпімді қаттылықтың тұрақтылары.

Кристаллдардың серпімді қасиеттері.

Кеңею. Кернеу компоненттері

Зоналар теориясы бойынша металдар, жартылай өткізгіштер және диэлектриктер

Жартылай өткізгіштік диод

ЖАРТЫЛАЙ ӨТКІЗГІШТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

Жартылай өткізгіштердің металдардан және диэлектриктерден айырмашылығы

Жартылай өткізгіштердің меншікті кедергілерінің температураға тәуелділігі