Тараулар бойыншаРефераттар және жазбалар
 •  Ілгерілмелі қозғалыс.
 •  Қозғалыс жылдамдығы.
 •  Бірқалыпты айнымалы қозғалыс.
 • Шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалыс.

 

 • Ньютонның І-нші заңы.
 • Күш
 • Ньютоннның ІІ-нші заңы.
 • Ньютонның ІІІ-нші заңы.
 • Бүкіл әлемдік тартылыс заңы.
 • Табиғаттағы күштер.
 • Серпімділік күші.
 • Үйкеліс күші.
 • Кедергі күші.
 • Ауырлық күші және салмақ.

 

 • Импульстың сақталу заңы.
 • Энергияның сақталу заңы.
 • Импульс моментінің сақталу заңы.

 

 • Қатты дененің айналмалы қозғалысының негізгі теңдеуі.
 • Біртекті қатты денелердің ауырлық центріне қатысты инерция моменттері

 

 • Ағынның үздіксіз теңдеуі
 • Бернулли теңдеуі
 • Торричелли формуласы
 • Пуазейль формуласы
 • Ішкі үйкеліс күші
 • Сұйық ағысының шарттары
 • Стокс заңы
 • Тербелістегі нүктенің энергиясы
 • Механикалық тербелмелі жүйелер
 • Физикалық маятник
 • Математикалық маятник
 • Серіппелі маятник
 • Өшетін тербелістер
 • Еріксіз тербелістер

 

 

 

Дыбыс толқындары