Тараулар бойыншаРефераттар және жазбалар

 


 

 • Гейзенберг анықталмаушылық принципі
 • Шредингер теңдеуі
 • Еркін электрон қозғалысы
 • Потенциал «шұңқырдағы» электрон
 • Гармониялық осциллятор
 • Резерфордтың планетарлық моделі
 • Атомның ядролық моделі
 • Сутегі атомының спектрлері
 • Бор постулаттары
 • Бор теориясын сутегі атомына қолдану
 • Франк және Герц тәжірибелері
 • Кеңістіктік квантталу
 • Паули принципі
 • Антисимметриялы және симметриялы толқындық функциялар
 • Ферми-Дирак статистикасы
 • Бозе-Эйштейн статистикасы
 • Ядролық күштер
 • Атом ядросының модельдері
 • Ядроның байланыс энергиясы
 • Радиоактивтілік
 • Радиоактивтіліктің ыдырау заңы
 • Альфа-ыдырау
 • Бета-ыдырау
 • Гамма сәулелері
 • Протондық радиоактивтілік
 • Ядролардың бөлінуі
 • Термоядролық реакциялар

Н.Г.Басов

Элементар бөлшектер. Бөлшектер мен электромагниттiк сәулелердiң өзара түрленуi

Радиоактивтi сәулелердiң биологиялық әсерi. Биологиялық қорғаныс

Ядролық реактор. Термоядролық реакциялар

Уран ядросының бөлiнуi. Ядролық реакцияда энергияның бөлiнуi

Атом ядросының құрылысы. Атом ядроларының байланыс энергиясы

Радиоактивтiлiк ыдырау заңы. Ығысу ережесi

Табиғи радиоактивтiлiк. α, β, γ – сәуле шығару

Зарядталған бөлшектердi бақылау мен тiркеудiң әдiстерi

Жарықтың кванттық көздерi. Лазерлер

Шығару және жұтылу спектрлерi. Спектр түрлерi. Спектр аппараты

Франк және Герцтiң тәжiрибелерi

Бор постулаттары. Бор жасаған сутегi атомының моделi

Резерфорд тәжiрибесi. Атомның ядролық моделi

Атом құрылысы жөнінідегі көзқарастың дамуы.

АТОМ ЯДРОСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ. АТОМ ЯДРОЛАРЫНЫҢ БАЙЛАНЫС ЭНЕРГИЯСЫ

УРАН ЯДРОСЫНЫҢ БӨЛIНУI. ЯДРОЛЫҚ РЕАКЦИЯДА ЭНЕРГИЯНЫҢ БӨЛIНУI

ЯДРОЛЫҚ РЕАКТОР. ТЕРМОЯДРОЛЫҚ РЕАКЦИЯЛАР

Радиоактивтi сәулелердiң биологиялық әсерi. Биологиялық қорғаныс