Энергия ток көзiнен тұтынушы құрылғыларға (электр шамына, двигательге және т.б.) ток өткiзгiш сымдар арқылы жеткiзiледi. Өткiзгiштер тiзбектей және параллель қосылуы мүмкiн.

Өткiзгiштер тiзбектей қосу: Барлық өткiзгiштер тiзбекке бiрiнен кейiн бiрi тiзiлiп қосылады (5.2 сурет).

5.2-сурет

Өткiзгiштер тiзбектей қосылғанда:

 

а) барлық өткiзгiштердегi ток күшi бiрдей

, (5.5)

б) тiзбектегi кернеу бөлiктер кернеулерiнiң қосындысына тең

, (5.6)

в) өткiзгiштердегi кернеу олардың кедергiлерiне тура пропорционал

, (5.7)

г) тiзбектей қосылған n өткiзгiштердiң толық кедергiсi бөлiктердiң кедергiлерiнiң қосындысына тең:

. (5.8)

Өткiзгiштер параллель қосу (5.3 сурет).

5.3-сурет

Өткiзгiштер параллель қосылғанда:

 

а) тарамдалмаған бөлiктегi ток күшi тарамдалған бөлiктердегi ток күштерiнiң қосындысына тең

, (5.9)

б) параллель қосылған тiзбек бөлiктерiндегi кернеулер бiрдей

, (5.10)

в) тарамдалған тiзбектiң бөлiктерiндегi ток күштерi олардың кедергiлерiне керi пропорционал

. (5.11)

5.4-сурет

Өткiзгiштiң кедергiсi оның материалына және геометриялық өлшемдерiне тәуелдi. Ұзындығы l және көлденең қимасының ауданы S болатын өткiзгiштiң кедергiсi мынаған тең (5.4 сурет):

 

, (5.12)

мұндағы ρ -өткiзгiштiң меншiктi кедергiсi. Меншiктi кедергiнiң сандық мәнi берiлген материaлдан жасалған ұзындығы 1 метр және көлденең қимасының ауданы 1м2 болатын цилиндiрлiк өткiзгiштiң кедергiсiне тең.

%d такие блоггеры, как:
Перейти к верхней панели