Лоренц күшi

Опубликовано Опубликовано в рубрике Электр және магнетизм

Қозғалыстағы зарядталған бөлшекке магнит ағыны тарапынан әсер ететiн күштi Лоренц күшi деп атайды. Магнит өрiсiнде қозғалатын электрондардың бастапқы бағытынан ауытқуына әкелiп соғатын Лоренц күшi, табиғаттың көптеген құбылыстарында кездеседi. Мысалы, «полярлық шұғыла» құбылысы (6.4, 6.5 – суреттер).

6.4-сурет

6.5-сурет

Лоренц күшiнiң модулi ұзындығы Δl өткiзгiш бөлiгiне әсер ететiн F күшiнiң модулiнiң өткiзгiштiң осы бөлiгiндегi қалыптасып қозғалатын зарядталған бөлшектердiң N санына қатынасына тең:

 

 (6.5)

мұндағы q – бөлшек заряды, ν – олардың қалыптасқан қозғалысының жылдамдығы,  – магнит индукциясы векторының модулi, α – жылдамдық векторы мен магнит индукциясы векторының арасындағы бұрыш.

6.6-сурет

Лоренц күшiнiң бағыты сол қол ережесi бойынша анықталады (6.6 – сурет):

 

егер сол қолды заряд жылдамдығына перпендикуляр  магнит индукциясыныңқұраушысы алақанға кiретiндей етiп, ал төрт шығыңқы саусақ оң заряд қозғалысының бағытына нұсқайтындай етiп орналастырса, онда 90o-қа иiлген үлкен саусақ зарядқа әсер ететiн FЛ Лоренц күшiнiң бағытын көрсетедi.