курсқа жазылу:

Вам необходимо войти в систему , чтобы зарегистрироваться курсе этой дисциплины
ЖоспарОқу мақсаттарыСабақтар
10.3А Тұрақты ток;

 • Ом заңы
 • Металл өткізгіштердің жартылай өткізгішті диодтардың және қыздыру шамдарының электрлік сипаттамалары
 • термисторлар мен фоторезисторлар
 • эқк және ішкі кедергі
 • Кирхгоф заңдары
 • Кедергілерді аралас жалғау
 • Кернеу бөлгіштер (потенциометр)
 • қарапайым көпірлік сызбалар

10.3 В Магнит өрісі

 • магнит өрісінде өткізгішке әсер ететін күш ің әсер етуші
 • Флемингтің сол қол ережесі
 • Ағынның тығыздығы мен Тесла өлшем бірлігі
 • Ток таразысының көмегіменмагнит өрісінің кернеулігін өлшеу
 • Лоренц күші
 • соленоидтар
 • Заттың магниттік қасиеттері

10.3С Электромагниттік индукция

 • магниттік ағыны және толық магнит ағынының индукциясы
 • индукцияның эқк
 • Фарадей заңы
 • Ленц заңы
 • Айнымалы ток генераторлары
 • трансформаторлар және трансформация коэффициенті
 • электромагниттік индукцияны қолдану
 1. толық тізбек үшін Ом заңын білу және оны қолдану
 2. тұрақты температурада металл өткізгіштің, жартылай өткізгішті диодтың және қыздыру шамының вольт-амперлік сипаттамасын түсіндіру және графикалық түрде бейнелеу
 3. Термистордың температуралық сипаттамасын график түрінде кескіндеу(термистор темпера туралық коэффициенттің теріс түрі болып саналады
 4. фоторезистордың сипаттамасын білу;
 5. ЭҚК-ті тұйық (толық) тізбекте бірлік зарядтың орын ауыстыруына шығындалған энергия ретінде анықтау
 6. ЭҚК пен сыртқы тізбекте кернеудің төмендеуінің арасындағы айырмашылықты түсіндіру (энергия тұрғысынан);
 7. ЭҚК көзінің ішкі кедергісінің кернеу мен қуатқа әсерін білу
 8. Кирхгофф заңдарын білу және зарядтың сақталуымен байланысын бағалау;
 9. Кирхгофф заңын пайдаланып екі және одан да көп параллель жалғандағы жалпы кедергісіне есептеудің формуласын қорытып шығару
 10. потенциометрдің кернеуді бөлгіш ретінде қолданылуын білу және есептер шығару;
 11. термисторлар мен фоторезисторларды қолдануды түсіндіру
 12. әртүрлі ортада электр тогының пайда болу принциптерін салыстыру
 13. магнит өрісінде тогы бар өткізгішке күш әсер ететінін түсіну;
 14. сол қол ережесін және F=BILsinα формуласын білу және қолдану;
 15. магнит индукция мен оның өлшем бірлігінің физикалық мағынасын түсіну;
 16. тогы бар өткізгішке әсер ететін күштің токтың балансын қолданатын магнит өрістің ағын тығыздығын өлшеу үшін қалай қолдануға болатынын түсіну;
 17. Магниттік өрісте қозғалатын зарядқа әсер ететін күштің бағытын анықтау;
 18. F=qVBsinα;формуласын білу және қолдану;
 19. Соленоидтың магнит өрісі өзекшеден тәуелді екенін түсіну
 20. тогы бар екі параллель өткізгіштердің өзара әрекетін түсіндіру және күштің бағытын анықтау.
 21. магнит ағынның және оның өлшем бірлігінің физикалық мағынасын түсіну
 22. Ф=BScosα формуласын қолдану;
 23. толық магнит ағынның (ағын ілінісі) физикалық мағынасын түсіну
 24. электромагниттік индукция бойынша тәжірибені талдай отырып, магнит ағынның өзгерісі кезінде электромагниттік индукцияның туындауын түсіндіру;
 25. Фарадейдің электромагниттік индукция заңы мен Ленц заңын білу және оларды қолдана отырып есептер шығару
 26. айнымалы ток генераторының құрылысы мен жұмысын түсіндіру;
 27. трансформатордың құрылысын сипаттау;
 28. трансформатор үшін қуаттың теңдеуін пайдалану;
 29. трансформатордың жұмыс жасау принципін түсіндіру;
 30. электромагниттік индукция құбылысын түсіндіру және мысалдар келтіру

 

Рубрики: Онлайн уроки

Перейти к верхней панели