Үйкеліс

 

·         Үйкеліс күші

·         Үйкелістің түрлері (тыныштық,  домалау, сырғанау)

·         Үйкелістің пайдасы мен зияны

-қарапайым тәжірибені жеке және топта жоспарлай білу;

-деректерді кесте, график, диаграмма, презентация түрінде жинау және өңдеуді ұсыну;

– зерттеу жүргізу кезінде айнымалы және тұрақты шамаларды анықтау;

– тыныштық, домалау және сырғанау үйкелістерін ажырату
-үйкеліс күшінің пайдалы және зиянды әсерлеріне мысал келтіру;
 Қатты денелердің, сұйықтар мен газдардың қысымы

 

·         Заттың молекулалық құрылысын ажырату

·         Қатты денеің, сұйықтар мен газдардың қысымы

·         Итеруші күш

– газ қысымы бейберекет қозғалатын молекулалардың соқтығысуларына негізделенетінін түсіндіруі
– қысым терминін түсіну және оны мына формула бойынша есептеу: қысым = күш / аудан;

-қысым мен тығыздық теңдеулерден р =ρgh формуласын шығару және оны қолдану;

-сандарды стандарт түрде жазған кезде еселік және үлестік қосымшаларды білу және қолдану:

микро (μ), милли (m), санти (c), деци (d), кило (k) және мега (M);

– сұйықтар мен газдардағы итеруші күштің табиғатын түсіндіру;

-есептерді шығару кезінде Архимед заңын пайдалану;

 

Жұмыс және қуат

 

·         Механикалық жұмыс. Жұмыстың өлшем бірлігі

Қуат. Қуаттың өлшем бірлігі

-механикалық жұмыстың физикалық мағынасын түсіну

-A=Fs, N=A/t, N=FV формулалары бойынша механикалық жұмыс пен қуатты есептеу

– қуаттың физикалық мағынасын түсіну;

 

Рубрики: Онлайн уроки

Перейти к верхней панели