Үйкеліс

 

·         Үйкеліс күші

·         Үйкелістің түрлері (тыныштық,  домалау, сырғанау)

·         Үйкелістің пайдасы мен зияны

-қарапайым тәжірибені жеке және топта жоспарлай білу;

-деректерді кесте, график, диаграмма, презентация түрінде жинау және өңдеуді ұсыну;

– зерттеу жүргізу кезінде айнымалы және тұрақты шамаларды анықтау;

– тыныштық, домалау және сырғанау үйкелістерін ажырату
-үйкеліс күшінің пайдалы және зиянды әсерлеріне мысал келтіру;
 Қатты денелердің, сұйықтар мен газдардың қысымы

 

·         Заттың молекулалық құрылысын ажырату

·         Қатты денеің, сұйықтар мен газдардың қысымы

·         Итеруші күш

– газ қысымы бейберекет қозғалатын молекулалардың соқтығысуларына негізделенетінін түсіндіруі
– қысым терминін түсіну және оны мына формула бойынша есептеу: қысым = күш / аудан;

-қысым мен тығыздық теңдеулерден р =ρgh формуласын шығару және оны қолдану;

-сандарды стандарт түрде жазған кезде еселік және үлестік қосымшаларды білу және қолдану:

микро (μ), милли (m), санти (c), деци (d), кило (k) және мега (M);

– сұйықтар мен газдардағы итеруші күштің табиғатын түсіндіру;

-есептерді шығару кезінде Архимед заңын пайдалану;

 

Жұмыс және қуат

 

·         Механикалық жұмыс. Жұмыстың өлшем бірлігі

Қуат. Қуаттың өлшем бірлігі

-механикалық жұмыстың физикалық мағынасын түсіну

-A=Fs, N=A/t, N=FV формулалары бойынша механикалық жұмыс пен қуатты есептеу

– қуаттың физикалық мағынасын түсіну;

 

Рубрики: Онлайн уроки

Похожие записи

онлайн обучение/Онлайн оқыту

Онлайн оқытудың әдістері. The Online Learning Teaching Techniques

While the world of online education is exciting for its potential to reach students individually, the tools available for teachers to use are rapidly changing. As a result, it is important to consider what techniques Подробнее…

онлайн обучение/Онлайн оқыту

Как научится преподавать онлайн? Подборка курсов

Кто владеет информацией, тот владеет миром. Образование- важная вещь в любом государстве. Оно должно идти со временем и адаптироваться к требованиям общества, а это значит, что мы, будущие учителя, должны меняться тоже и быть разносторонними. Сегодня, Подробнее…