Сатып алу

барлық сұрақтар бойынша  +7 7478091626 телефон нөміріне қоңырау шалыңыз

немесе sanatezedu@gmail.com поштаға хат жазыңыз.

Немесе онлайн түрде ақшаны салыңыз да, поштаңызға диплом жіберіледі.

Мазмұны

 Kіріcпе                             

І Дeңгeйлeп capaлaп oқытy тexнoлoгияcынa жaлпы cипaттaмa

1.1 Дeйгeйлeп oқытy әдici – қaзipгi зaмaн тaлaбы

1.2 Деңгейлеп оқыту технологиясы

1.3 Деңгейлеп оқыту технологиясының ерекшелігі мен тиімділігі

ІІ  Opтa мeктeп физикa куpcындa дeңгeйлeп oқытy тexнoлoгияcын пaйдaлaнy жoлдapы

2.1 9 cынып oқyлығы бoйыншa тербелістеp тapayын дeңгeйлeп oқытy    тexнoлoгияcын   қoлдaнып жүpгiзy жoлдapы.

2.2 Толқындар тapaуы бoйыншa дeңгeйлeп capaлaп oқытy тexнoлoгияcынa cүйeнe жүpгiзyдiң мүмкiндiктepi

 

Қорытынды

Пайдаланылған әдебиет тізімі


Баға беріңіз
0
В среднем
  Загружается, пожалуйста подождите yasr-loader

Сатып алу

барлық сұрақтар бойынша  +7 77 8980 52 92 телефон нөміріне қоңырау шалыңыз

немесе sanatezedu@gmail.com поштаға хат жазыңыз.

 

Үзінді

 

Кіріспе

 

Зерттеудің өзектілігі: Қазіргі кезде бүкіл дүние жүзілік білім әлеміне кіру мақсатында   Қазақcтан Республикасында   білімнің жаңа жүйесі құрылды. Бұл үрдіс педагогика теориясы мен оқу-тәрбие үрдісіне нақты өзгерістер енгізумен қатар жүргізілген.   Елімізде болып жатқан түрлі бағыттағы өзгерістер білім беру саласына жаңаша қарауда:   мұғалімнің оқу –тәрбие үрдісін жаңаша тұрғыда ұйымдастыруды, оқушылардан танымдық, шығармашылық потенциялдық дамытуды талап етіледі.

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында: «Білім беру жүйесінің басты міндеті ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістікт……

1.1 Дeйгeйлeп oқытy әдici – қaзipгi зaмaн тaлaбы

 

Оқытудың жаңа технологиясының бірі – жалпы білім беретін мектептерде әр пәнді деңгейлік тапсырмалар арқылы оқыту болып табылады. Деңгейге бөліп өқыту кезінде оқушылардың тәжірибелік-теориялық дайындығын, оқуға деген ынтасын, дара қасиетін, әлеуметтік-психологиялық сұранысын ескеру талап етіледі.

Мектеп оқушыларына берілетін тапсырмалар олардың ойлауына әсер етеді де, тапсырманы орындау үшін бала жауапты өзі іздестіреді, оны шешуде ақыл-ойы дамиды, ойлауына жан-жақты әсер етеді. Бірінші деңгейдегі тапсрымалар жаттап алуға лайықты, алдыңғы сабақта меңгерілген білімнің өңін өзгертпей қай…..

          1.2   Деңгейлеп оқыту технологиясы

 

20 ғасырдың соңында педагогикалық ой–тұжырымдардағы  гуманизм идеялары, еркін білім беру, оқушының жеке тұлғалық күшін дамыту үшін мектептің алдында оқытудың және тәрбиелеудің жаңа технологияларын қолдана отырып, жеке тұлғаның дамуына мектеп ортасында қолайлы жағдай жасау қажеттілігі туындайды. Мектептің педагогикалық құрылымына оқушы және оның жеке тұлғасы болып табылады.

Деңгейлеп оқыту технологиясы – оқушылардың  даму  деңгейінің  біркелкі болуынан,  олардың жеке  қабілеттерінің  әртүрлі болуынан  сыныпта үлгермеушілер мен оқу  үздіктері пайда болады.   Сондықтан мұғалім  сабақтың барлық  кезеңдерінде: жаңа материалдарды  беру,  бекіту,  қайталау, тексеру, бағалау кезінде деңгейлеп, саралап оқытуды  ұйымдастыру ыңғайлы.  Деңгейлеп оқыту идеясының авторы Н.П.Гузик сыныптағы  оқушыларды да,  соған сәйкес оқу бағдарламаларында да А,В,С-3 деңгейге бөлуді ұсынған.  Деңгейлеп оқыт…….

  1. Мыстан жасалған шарик серіппеге ілініп, вертикалды тербелістер жасайды. Егер де мысты шариктің орнына аллюминий шаригімен ауыстырсақ, тербеліс периоды қалай өзгереді?

 

С-деңгей.

  1. 2–суретте көрсетілген жүйелердің қайсысы тербелмелі жүйе болып саналады?

Сурет 2.

  1. 3–суретте көрсетілген доптар оларға қысқа уақыт ішінде қолмен әрекет жасағаннан кейін, тербеліске ұшырауы мүмкін бе? Өзіңіздің жауабын түсіндіріңіз

Сурет 3.

  1. Сағаттың жүру уақытын кішігірім жүкпен реттейді. Мысалы, маятниктің соңындағы гайка (4-сурет). Егер де сағат кешігетін болса, онда гайканы қай жаққа ауыстырамыз?

Сурет 4.

 

Оқу мақсаты: Тәжірибелік және графикалық әдістерді пайдалана отырып, тербелмелі қозғалысын зерттеу

Бағалауға  арналған ұсыныс:

Қозғалыстың уақытқа тәуелділігін тілшікті сағаттардың көмегімен, екі жаққа бекітілген серіппелердің арасында көлденең тербелмелі арбаның көмегімен, сондай-ақ ара қашықтық қадағаларын қолдана отырып (фотоворот) тәжірибе ретінде зер

%d такие блоггеры, как:
Перейти к верхней панели