Тұйық тiзбектегi ток көзiнiң толық қуаты мынаған тең:

, (5.17)

мұндағы I -ток күшi , ε-ток көзiнiң ЭҚК-i.

Сыртқы тiзбектегi пайдалы қуат Nn тiзбектегi кернеудiң ток күшiне көбейтiндiсiне тең болады:

. (5.18)

Пайдалы қуаттың толық қуатқа қатынасын ток көзiнiң пайдалы әрекет коэффициентi дейдi:

. (5.19)

(5.13) толық тiзбек және (5.3) тiзбектiң бөлiгi үшiн Ом заңдарын пайдалынып, пайдалы қуаттың ток көзiнiң ЭҚК-i, оның iшкi және сыртқы кедергiлерi арқылы өрнегiн табуға болады:

. (5.20)

(5.18) қатынасының экстремумын зерттеп, яғни Nn -ның R бойынша туындысын нолге теңеп , пайдалы қуаттың максимал шамасы сыртқы кедергi iшкi кедергiге тең (Rr) жағдайда болатының табамыз.

%d такие блоггеры, как:
Перейти к верхней панели