Қ.Қ.Қайырбаев . Жалпы физика курсы. ПМПИ.2007

Опубликовано Оставить комментарийОпубликовано в рубрике Жалпы физика курсы

МАЗМҰНЫ;   Механикада қарастырылатын денелер моделң. Санақ жүйесі, Қозғалыс заңдары, траектория, жол, орын, ауыстыру, Жылдамдық және үдеу векторлары, Бір қалыпты жәнебір қалыпты айнымалы түзу сызықты қозғалыстар, қисық сызықты қозғалыс. Қозғалыстардың тәуелсіздік принципі, Кооридинаталар мен жылдамдықтар үшін Галилейдің түрлендірулері, ұзындық, масса және уақыт эталондары. БХЖ-жүйесі, Айналмалы қозғалыс. Шеңбер бойымен бір қалыпты айналмалы қозғалыс, Тербелмелі қозғалыс, гармониялық […]

Қатты денелер деформацияларының түрлерi. Механикалық кернеу. Гук заңы. Юнг модулi

Опубликовано Оставить комментарийОпубликовано в рубрике Молекулалық физика

Қатты денелер әрқашанда өздерiнiң сыртқы пiшiндерiн сақтап тұра алмайды. Сыртқы күштердiң әсерiнен олардың геометриясы мен көлемi өзгеруi мүмкiн. Сыртқы күштердiң әсер етуiнiң нәтижесiнде дененiң сыртқы пiшiнi мен көлемiнiң өзгеруi деформация деп аталады Дененiң әртүрлi бөлшектерi сыртқы күштердiң әсерiнен әртүрлi орын ауыстыру жасайтын болса, онда ол жағдайда қашанда деформация пайда болады. Сыртқы күштердiң әсерi тоқтатылғаннан кейiн жоғалып кететiн деформациялар – серпiмдi деформациялар […]