Механикалық тербелістер мен толқындар тарауына деңгейлеп оқыту технологиясын қолдану

Опубликовано Оставить комментарийОпубликовано в рубрике Дипломдық жұмыстар

Мазмұны  Kіріcпе                              І Дeңгeйлeп capaлaп oқытy тexнoлoгияcынa жaлпы cипaттaмa 1.1 Дeйгeйлeп oқытy әдici – қaзipгi зaмaн тaлaбы 1.2 Деңгейлеп оқыту технологиясы 1.3 Деңгейлеп оқыту технологиясының ерекшелігі мен тиімділігі ІІ  Opтa мeктeп физикa куpcындa дeңгeйлeп oқытy тexнoлoгияcын пaйдaлaнy жoлдapы 2.1 9 cынып oқyлығы бoйыншa тербелістеp тapayын дeңгeйлeп oқытy    тexнoлoгияcын   қoлдaнып жүpгiзy жoлдapы. 2.2 Толқындар тapaуы бoйыншa […]

Механикалық тербелістер мен толқындарды оқып- үйрету әдістемесі

Опубликовано Оставить комментарийОпубликовано в рубрике Физиканы оқыту әдістемесі

МЕХАНИКАЛЫҚ ТЕРБЕЛІСТЕР МЕН ТОЛҚЫНДАРДЫ ОҚЫП-ҮЙРЕНУӘДІСТЕМЕСІ   Мақсаты: Тербелмелі қозғалысын сипаттайтын амплитуда, жиілік және период ұғымдарын қалыптастыру, тербелмелі қозғалыстағы энергияның сақталу заңын түсіндіру, механикалық толқыңдар және олардың әртүрлі ортада тарау құбылысы, толқын түрлері, толқын ұзындығы және толқын жылдамдығы, периоды арасындағы байланысын түсіндіру әдістемесін беру. Жоспары:    1. Еркін механикалық тербелістер.                      2. Механикалық толқындар.                      3. Дыбыс тербелістері мен […]