Қ.Қ.Қайырбаев . Жалпы физика курсы. ПМПИ.2007

Опубликовано Оставить комментарийОпубликовано в рубрике Жалпы физика курсы

МАЗМҰНЫ;   Механикада қарастырылатын денелер моделң. Санақ жүйесі, Қозғалыс заңдары, траектория, жол, орын, ауыстыру, Жылдамдық және үдеу векторлары, Бір қалыпты жәнебір қалыпты айнымалы түзу сызықты қозғалыстар, қисық сызықты қозғалыс. Қозғалыстардың тәуелсіздік принципі, Кооридинаталар мен жылдамдықтар үшін Галилейдің түрлендірулері, ұзындық, масса және уақыт эталондары. БХЖ-жүйесі, Айналмалы қозғалыс. Шеңбер бойымен бір қалыпты айналмалы қозғалыс, Тербелмелі қозғалыс, гармониялық […]

ЭЛЕКТРОСТАТИКА. ЭЛЕКТР ЗАРЯДТАРЫ ЖӘНЕ ӨРІСІ. ЭЛЕКТР ӨРІСІ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ ТУРАЛЫ ҰҒЫМНЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ ОНЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ШЕКТЕУЛЕРІ.

Опубликовано Оставить комментарийОпубликовано в рубрике Электр және магнетизм

Дененің электрлік күйін сипаттайтын және электрленген дененің өзара әсер заңдарын қарастыратын электр жөніндегі ілімнің саласын электростатика деп атайды.  ғасырдың басында жүргізілген тәжірибелер электрленудің екі түрі болатындығын көрсетті: 1.     Теріге үйрелген шынының электрленуіне сәйкес келетін электрлену, бұны шартты түрде оң электрлену деп атайды 2.     Шыныға үйкелген терінің электрленуіне сәйкес электрлену, мұны шартты түрде теріс электрлену деп атайды. Денелерді тиістіргенде электрлік күй […]